top of page
How to honor our father and mother?  Obeying them

به نوه های بسیار خاص ما: شما قطعاً هدیه ای از طرف خداوند هستید، هر یک از شما برای ما یک شادی کامل بود. ما همه شما را دوست داریم و هر روز دعا می کنیم که خدا خودش را برای شما آشکار کند. هر یک از ما، از جمله هر یک از شما، ملزم به رعایت همه احکام او هستیم.  2"به پدر و مادرت احترام بگذار." این اولین فرمان همراه با یک وعده است: 3اگر پدر و مادر خود را گرامی بدارید، «چیز برای شما خوب خواهد شد و عمر طولانی بر روی زمین خواهید داشت افسسیان 6

 

 

 

 

 

 

 

 

چگونه به پدر و مادر خود احترام بگذاریم؟

اطاعت از آنها

نصیحت یک پدر: حکمت را به دست آورید

۸ فرزندم، وقتی پدرت تو را اصلاح می‌کند، گوش کن.

از دستورات مادرت غافل نشو

9آنچه از آنها می آموزی تاجی بر گردن تو خواهد داشت و زنجیر افتخاری بر گردنت خواهد بود.

  1. وقتی از شما می خواهند کاری برایشان انجام دهید، با آنها خوش برخورد و خوش برخورد باشید؟

  2. وقتی با آنها صحبت می کنید به آنها احترام بگذارید.

  3. با آنها وقت بگذرانید.

  4. بی خود باش.

 

زیرا خداوند فرمود: "پدر و مادر خود را گرامی بدار" و "هر کس پدر یا مادر خود را نفرین کند، باید کشته شود."  متی 15:4

To our very special grandchildren: You are certainly a gift from God, each of you has been a complete joy to us. We love you all, and we pray daily that God would reveal himself to you.
bottom of page