top of page

 

یشوا درباره آینده صحبت می کند.بدون خلسه مخفی! 

 

 (هیچ خلسه مخفی وجود ندارد؛ به مسیحیان آموزش داده شده است که آنقدر مخفی است که در کتاب مقدس یافت نمی شود. این خلسه فقط برای مسیحیان است، یهودیان برای گذراندن مصیبت رها می شوند. .) 

   متی 24:

هنگامی که در مسیر نجات قرار گرفتید، به اسرائیل پیوند زده می‌شوید، یک یهودی روحانی هستید. نه، یهودی واقعی کسی است که قلبش با خدا راست باشد. و ختنه واقعی صرفاً اطاعت از قانون نیست. بلکه تغییر قلبی است که توسط روح ایجاد شده است. و انسان با دل متحول، ستایش را از خدا می خواهد، نه از مردم. رومیان 2:29 چه علامتی نشانه بازگشت شما و پایان جهان خواهد بود؟

 1. آغاز غم ها.

 2. وقتی "مکروه ویرانی" را می بینی،

 3. «پس کسانی که در یهودیه هستند به کوهها فرار کنند.

 4. فصح

 5. سوکوت

 6. Greater خروج

 7. سپس شما را به مصیبت می رسانند و می کشند، 

 8.  زیرا در آن صورت مصیبت بزرگی خواهد بود

 9.  زیرا مسیحیان دروغین و پیامبران دروغین قیام خواهند کرد و نشانه ها و معجزات بزرگی از خود نشان خواهند داد.
  فریب دادن،

 10. اما کسی که تا آخر صبر کند نجات خواهد یافت.

 11. «بلافاصله پس از مصیبت آن روزها، خورشید تاریک خواهد شد و ماه نور خود را نخواهد داد. ستارگان از آسمان فرو خواهند ریخت و قوای آسمان متزلزل خواهند شد. 30 آنگاه علامت پسر انسان در آسمان ظاهر خواهد شد،

 12. خشم خدا

  

 

عیسی نابودی معبد را پیش بینی می کند

24سپس عیسی بیرون آمد و از معبد بیرون رفت و شاگردانش آمدند تا ساختمانهای معبد را به او نشان دهند. 2 و عیسی به آنها گفت: «آیا همه این چیزها را نمی بینید؟ یقیناً به شما می‌گویم، اینجا سنگی روی سنگی باقی نمی‌ماند که به زمین نریزد.»

نشانه های روزگار و آخرالزمان

3 و هنگامی که او بر کوه زیتون نشسته بود، شاگردان به طور خصوصی نزد او آمدند و گفتند: «به ما بگو، این چیزها کی خواهد بود؟ و نشانه آمدنت و آخرالزمان چه خواهد بود؟»

4 و عیسی پاسخ داد و به آنها گفت: «مواظب باشید که کسی شما را فریب ندهد. 5 زیرا بسیاری به نام من خواهند آمد و خواهند گفت: "من مسیح هستم" و بسیاری را فریب خواهند داد. 6 و شما از جنگ و شایعات جنگ خواهید شنید. ببین که مضطرب نیستی. برای [آ]همه این چیزها باید اتفاق بیفتد، اما پایان هنوز نرسیده است. 7 زیرا امتی بر ضد قوم و پادشاهی بر مملکتی قیام خواهند کرد. و قحطی خواهد شد، [ب]آفت و زلزله در نقاط مختلف. 8 همه اینها آغاز غم و اندوه است.

۹ آنگاه شما را به مصیبت تسلیم خواهند کرد و شما را خواهند کشت و به‌خاطر نام من مورد نفرت تمامی امت‌ها قرار خواهید گرفت. 10 و آنگاه بسیاری آزرده خواهند شد، به یکدیگر خیانت خواهند کرد و از یکدیگر متنفر خواهند شد. 11 آنگاه بسیاری از انبیای دروغین قیام کرده و بسیاری را فریب خواهند داد. 12 و چون بی قانونی زیاد خواهد شد، محبت بسیاری سرد خواهد شد. 13 اما کسی که تا آخر صبر کند، نجات خواهد یافت. 14 و این انجیل ملکوت در تمام جهان به عنوان شاهدی برای همه ملتها موعظه خواهد شد، و آنگاه پایان خواهد آمد.

مصیبت بزرگ

15 «بنابراین، هنگامی که «مکروه ویرانی» را که دانیال نبی از آن سخن می‌گوید، دیدید که در مکان مقدس ایستاده است» (هر که بخواند، بفهمد)، 16"پس کسانی که در یهودیه هستند به کوه ها فرار کنند.17 کسی که بالای بام است پایین نرود تا چیزی از خانه خود بیرون آورد. 18 و کسی که در مزرعه است برای گرفتن لباس خود برنگردد. 19 اما وای بر آنانی که در آن روزگار باردارند و شیر می‌دهند! 20 و دعا کنید که پرواز شما در زمستان یا در روز سبت نباشد. 21 زیرا آنگاه مصیبت بزرگی خواهد بود که از آغاز جهان تا این زمان وجود نداشته است و هرگز نخواهد بود. 22 و اگر آن روزها کوتاه نمی شد، هیچ جسمی نجات نمی یافت. اما برای [جبه خاطر برگزیدگان، آن روزها کوتاه خواهد شد.

23 پس اگر کسی به شما بگوید، ببینید مسیح اینجاست! یا "آنجا!" آن را باور نکن. 24 زیرا مسیحیان دروغین و انبیای دروغین قیام خواهند کرد و نشانه‌ها و معجزات بزرگی نشان خواهند داد تا در صورت امکان حتی برگزیدگان را فریب دهند. 25 ببینید، من از قبل به شما گفته ام.

26 پس اگر به شما بگویند، ببینید او در بیابان است. بیرون نرو؛ یا "ببین، او در اتاق های داخلی است!" آن را باور نکن. 27 زیرا همانطور که رعد و برق از مشرق می‌آید و به طرف مغرب می‌تابد، آمدن پسر انسان نیز چنین خواهد بود. ۲۸زیرا هر کجا که لاشه باشد، عقاب‌ها در آنجا جمع خواهند شد.

آمدن پسر انسان

29«بلافاصله پس از مصیبت آن روزها، خورشید تاریک خواهد شد و ماه نور خود را نخواهد داد. ستارگان از آسمان فرو خواهند ریخت و قوای آسمان متزلزل خواهند شد. 30آنگاه علامت پسر انسان در آسمان ظاهر خواهد شد،و آنگاه تمام اقوام زمین ماتم خواهند گرفت و پسر انسان را خواهند دید که با قدرت و جلال عظیم بر ابرهای آسمان می آید. 31 و او فرشتگان خود را با صدای بلند شیپور خواهد فرستاد و او را جمع خواهند کرد [د]انتخاب از چهار باد، از یک سر بهشت تا آن سر دیگر.

تمثیل درخت انجیر

32 «حالا از درخت انجیر این مَثَل را بیاموزید: چون شاخه‌هایش نازک شده و برگ‌ها می‌باراند، می‌دانید که تابستان نزدیک است. 33 پس شما نیز وقتی همه این چیزها را دیدید بدانید که [ه] نزدیک است - درها! 34 به‌راستی به شما می‌گویم، این نسل به هیچ وجه نمی‌گذرد تا همه این چیزها اتفاق بیفتد. 35آسمان و زمین خواهد رفت، اما سخنان من هرگز از بین نخواهد رفت.

هیچ کس روز یا ساعت را نمی داند

36 «اما از آن روز و ساعت هیچ کس، حتی فرشتگان [f]بهشت، اما فقط پدر من. 37 اما همانطور که ایام نوح بود، آمدن پسر انسان نیز چنین خواهد بود. 38 زیرا همانطور که در روزهای قبل از طوفان می‌خوردند و می‌نوشیدند، ازدواج می‌کردند و ازدواج می‌کردند، تا روزی که نوح وارد کشتی شد، 39 و تا زمانی که طوفان آمد و همه آنها را برد، ندانستند، همینطور خواهد بود. آمدن پسر انسان باشد. 40 آنگاه دو مرد در مزرعه خواهند بود: یکی گرفته خواهد شد و دیگری رها خواهد شد. 41 دو زن در آسیاب آسیاب خواهند شد: یکی گرفته خواهد شد و دیگری رها خواهد شد. 42 پس مراقب باشید، زیرا نمی دانید چه [g]زمانی که پروردگارت می آید. 43 اما این را بدانید که اگر صاحب خانه می دانست چه [ساعت]ساعتی که دزد می آمد، مراقب بود و اجازه نمی داد خانه اش را بشکنند. 44 پس شما نیز آماده باشید، زیرا پسر انسان در ساعتی می‌آید که انتظارش را ندارید.

بنده مؤمن و بنده بد

45 «پس کیست غلام امین و دانا که اربابش او را بر خاندان خود حاکم ساخت تا به آنها غذا بدهد [من]در فصل مناسب؟ 46 خوشا به حال آن غلام که وقتی ارباب او بیاید، او را در حال انجام آن بیابد. 47 یقیناً به شما می‌گویم که او را بر تمام دارایی‌های خود حاکم خواهد ساخت. 48 اما اگر آن غلام شریر در دل خود بگوید: «ارباب من تأخیر می‌کند [j] آمدن او، 49 و شروع به ضرب و شتم همنوعان خود می کند و با مستیان به خوردن و آشامیدن می پردازد، 50 ارباب آن غلام در روزی که به دنبال او نیست و در ساعتی که خبر ندارد، می آید. از، 51 و او را دو نیم می کند و سهم خود را نزد منافقان قرار می دهد. گریه و دندان قروچه خواهد بود.

The Man of Lawlessness

2 Concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our being gathered to him, we ask you, brothers and sisters, 2 not to become easily unsettled or alarmed by the teaching allegedly from us—whether by a prophecy or by word of mouth or by letter—asserting that the day of the Lord has already come. 3 Don’t let anyone deceive you in any way, for that day will not come until the rebellion occurs and the man of lawlessness is revealed,  the man doomed to destruction. 4 He will oppose and will exalt himself over everything that is called God or is worshiped, so that he sets himself up in God’s temple, proclaiming himself to be God.

The Coming of the Lord

13 But we do not want you to be uninformed, brothers, about those who are asleep, that you may not grieve as others do who have no hope. 14 For since we believe that Jesus died and rose again, even so, through Jesus, God will bring with him those who have fallen asleep. 15 For this we declare to you by a word from the Lord,d that we who are alive, who are left until the coming of the Lord, will not precede those who have fallen asleep. 16 For the Lord himself will descend from heaven with a cry of command, with the voice of an archangel, and with the sound of the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. 17Then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so

in a moment, in the twinkling of an eye,
at the last trumpet; for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we will be changed.1 Corinthians 15:52

Matthew 24:1–51

Jesus Foretells Destruction of the Temple

24 Jesus left the temple and was going away when his disciples came to point out to him the buildings of the temple. 2 But he answered them, “You see all these, do you not? Truly, I say to you, there will not be left here one stone upon another that will not be thrown down.”

Signs of the End of the Age

3 As he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, “Tell us, when will these things be, and what will be the sign of your coming and of the end of the age?” 4 And Jesus answered them, a“See that no one leads you astray. 5 For many will come in my name, saying, ‘I am the Christ,’ and they will lead many astray. 6 And you will hear of wars and rumors of wars. See that you dare not be alarmed, for this must take place, but the end is not yet. 7 For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines and earthquakes in various places. 8 All these are but the beginning of the birth pains.

9 “Then they will deliver you up to tribulation and put you to death, and you will be hated by all nations for my name’s sake. 10 And then many will fall away1 and betray one another and hate one another. 11 And many false prophets will arise and lead many astray. 12 And because lawlessness will be increased, the love of many will grow cold. 13 But the one who endures to the end will be saved. 14 And this gospel of the kingdom

 

 

 

15 “So when you see the abomination of desolation spoken of by the prophet Daniel, standing in the holy place (let the reader understand), 16 then let those who are in Judea flee to the mountains. 17 Let the one who is on the housetop not go down to take what is in his house, 18 and let the one who is in the field not turn back to take his cloak. 19 And balas for women who are pregnant and for those who are nursing infants in those days! 20 Pray that your flight may not be in winter or on a Sabbath. 21 For then there will be great tribulation, such as has not been from the beginning of the world until now, no, and never will be. 22 And if those days had not been cut short, no human being would be saved. But for the sake of the elect, those days will be cut short. 23 then if anyone says to you, ‘Look, here is the Christ!’ or ‘There he is!’ do not believe it. 24 For false Christs and false prophets will arise and perform great signs and wonders, so as to lead astray, if possible, even the elect. 25 See, I have told you beforehand. 26 So, if they say to you, ‘Look, he is in the wilderness,’ do not go out. If they say, ‘Look, he is in the inner rooms,’ do not believe it. 27 For as the lightning comes from the east and shines as far as the west, so will be the coming of the Son of Man. 28 Wherever the corpse is, there the vultures will gather.
 

The Coming of the Son of Man

29 “Immediately after the tribulation of those days the sun will be darkened, and the moon will not give its light, and the stars will fall from heaven, and the powers of the heavens will be shaken. 30 Then will appear in heaven the sign of the Son of Man, and then tall the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. 31 And we will send out his angels with a loud trumpet call, and they will gather his elect from the four winds, from one end of heaven to the other.
 

The Lesson of the Fig Tree

32 “From the fig tree learn its lesson: as soon as its branch becomes tender and puts out its leaves, you know that summer is near. 33 So also, when you see all these things, you know that he is near, cat the very gates. 34 Truly, I say to you, this generation will not pass away until all these things take place. 35 Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away.
 

No One Knows That Day and Hour

36 “But concerning that day and hour no one knows, not even the angels of heaven, nor the Son,2 but the Father only. 37 For as were the days of Noah, so will be the coming of the Son of Man. 38 For as in those days before the flood they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day when Noah entered the ark, 39 and they were unaware until the flood came and swept them all away, so will be the coming of the Son of Man. 40 Then two men will be in the field; one will be taken and one left. 41 two women will be grinding at the mill; one will be taken and one left. 42 Therefore, stay awake, for you do not know on what day your Lord is coming. 43 but know this, that if the master of the house had known in what part of the night the thief was coming, he would have stayed awake and would not have let his house be broken into. 44 Therefore you also must be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect.

45 “Who then is the faithful and wise servant,3 whom his master has set over his household, to give them their food at the proper time? 46 blessed is that servant whom his master will find so doing when he comes. 47 Truly, I say to you, he will set him over all his possessions. 48 But if that wicked servant says to himself, ‘My master zis delayed,’ 49 and begins to beat his fellow servants4 and eats and drinks with drunkards, 50 the master of that servant will come on a day when he does not expect him and at an hour he does not know 51 and will cut him in pieces and put him with the hypocrites. In that place cthere will be weeping and gnashing of teeth.

The Man of Lawlessness

2 Concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our being gathered to him, we ask you, brothers and sisters, 2 not to become easily unsettled or alarmed by the teaching allegedly from us—whether by a prophecy or by word of mouth or by letter—asserting that the day of the Lord has already come. 3 Don’t let anyone deceive you in any way, for that day will not come until the rebellion occurs and the man of lawlessness is revealed,  the man doomed to destruction. 4 He will oppose and will exalt himself over everything that is called God or is worshiped, so that he sets himself up in God’s temple, proclaiming himself to be God.

“Immediately after the tribulation of those days the sun will be darkened, and the moon will not give its light; the stars will fall from heaven, and the powers of the heavens will be shaken. 30 Then the sign of the Son of Man will appear in heaven, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. 31 And He will send His angels with a great sound of a trumpet, and they will gather together His [d]elect from the four winds, from one end of heaven to the other.
bottom of page